Main Page Sitemap

Kalender 2013 dan cuti sekolah


kalender 2013 dan cuti sekolah

Menurut PP ini, setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan, bunyi Pasal 312 ayat (4) PP ini.Berapa harga kalender blangko?Tahun Baru 2017, tahun Baru Masehi (1 Januari), sabtu.Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 2017 (H).Boleh download di ruangan contoh soalan ujian dan peperiksaan.Cuti Karena Alasan Penting, menurut PP ini, PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:.Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud, PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan.Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan, bunyi Pasal 326 ayat (2) PP ini.Hari Raya Nyepi, hari Raya Umat Hindu: Nyepi/Tahun Baru Saka 1939, jumat.Koleksi untuk soalan objektif : ml koleksi untuk soalan subjektif :.Cuti bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan.Ia adalah parallels desktop 6 mac activation key serial sebagai latihan tambahan dan rujukan kepada murid-murid yang akan menduduki peperiksaan Penilaian Sekolah Rendah Agama (psra) dijalanka di sekolah-sekolah agama seluruh Selangor.Cuti karena alasan penting;.Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter driver genius professional edition 7.1.622 atau bidan, bunyi Pasal 321 ayat (2) PP ini.
PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, menurut PP ini, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
Menurut PP ini, cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya.


Sitemap